View count: 3353

Committees

Organize committee
 
Taiwan Endometriosis Society has the following committee:
 
Academic research committee
Convenor: Meng-Hsing Wu
Committee: Chen Hsin-Fu, Chen Ming-Jer, Hsu Chao-Chin, Lai Tsung-Hsuan, Lee Chyi-Long, Lee Maw-Sheng, Lin Shyr-Yeu, Trong Pao-Ling, Tsai Yung-Chieh, Tsui Kuan-Hao, Wang Peng-Hui, Weng Shun-Long, Yen Chih-Feng
 
Continuing education committee:
Convenor: Chen Ming-Jer
Committee: Chao Kuang-Han, Chen Ching-Hui, Chen Yi-Jen, Lai Tsung-Hsuan, Trong Pao-Ling, Tsui Kuan-Hao, Wang Peng-Hui, Weng Shun-Long, Wu Hsien-Ming
 
Finance committee:
Convenor: Lee Maw-Sheng
Committee: Chang Rong-Chou, Chen Ching-Hui, Chien Li-Wei, Lai Tsung-Hsuan, Tsui Kuan-Hao, Wang Ruey-Sheng
 
International affairs committee:
Convenor: Yen Chih-Feng
Committee: Chen Hsin-Fu, Chen Yi-Jen, Guo Tsung-Ming, Lee Chyi-Long, Lee Maw-Sheng, Lin Shyr-Yeu, Tsai Yung-Chieh, Wang Ruey-Sheng, Wu Hsien-Ming, Wu Meng-Hsing
 
Qualification examination committee:
Convenor: Hsu Chao-Chin
Committee: Chang Rong-Chou, Chao Kuang-Han, Chien Li-Wei, Trong Pao-Ling, Yang Peng-Sheng
 
Newsletter committee:
Convenor: Wu Hsien-Ming
Committee: Chao Kuang-Han, Chen Ching-Hui, Chien Li-Wei, Lai Tsung-Hsuan, Tsui Kuan-Hao, Wang Ruey-Sheng, Wen Shun-Long, Yang Peng-Sheng